Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen online  voor niet-beroepsmatige doeleinden van JAREJO BVBA.

 1. Producten

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op het online reserveren via het online reserveringsplatform van JAREJO BVBA. Alle producten gezamenlijk worden hierna aangeduid als “Producten”.

 1. JAREJO BVBA

Deze voorwaarden gelden voor JAREJO BVBA met ondernemingsnummer BE 0872.679.009 vennootschap met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Rutterweg 63.

 1. Klant

“Klant” is elke persoon of onderneming die voor niet-beroepsmatige doeleinden Producten reserveert via de Website.

Door het verkoopproces te doorlopen en de reservering te plaatsen bevestigt de Klant dat hij of zij over de nodige bekwaamheid beschikt om deze overeenkomst aan te gaan, of minstens over de toelating beschikt van zijn of haar voogd.

 1. Verkoopproces

De Klant kan de Producten reserveren op de Website en dient de daar beschreven stappen te doorlopen, zoals het aanduiden van de gewenste Producten en de gewenste hoeveelheid, het invullen van de persoonlijke gegevens nodig voor het reserveren en daar eventueel bij behorende producten en formules. Elke stap in het verkoopproces wordt op de Website uitgelegd.

De Klant zal tijdens de reservering de mogelijkheid hebben kennis te nemen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en van de privacyverklaring. De reservering van Producten houdt aanvaarding in van deze voorwaarden en van de privacyverklaring.

 1. Betaling

De Producten kunnen betaald worden door middel van de gangbare betaalmethoden die ter beschikking worden gesteld. De Klant dient zelf in te staan voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop bij JAREJO BVBA.

Alle aankopen zijn onmiddellijk betaalbaar. JAREJO BVBA behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of te annuleren bij aanwijzingen van fraude.

 1. Herrroepingsrecht

Door het  reserveren   van Produkten beschikt de Klant over een herroepingsrecht. Een gemaakte reservering kan geannuleerd worden.

 1. Levering

De Klant wordt steeds een reservatiebewijs per e-mail toegestuurd met een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de reservatie. De Klant dient zelf in te staan voor de bewaring van deze e-mail. Indien de Klant geen reserveringsbevestiging ontvangt, dient hij JAREJO BVBA te contacteren per e-mail (info@activ1.be) of telefonisch.

 1. Aansprakelijkheid

8.1. Alleen in geval van technische storingen op de Website die ertoe leiden dat de Klant de gereserveerde Producten niet ontvangt op het aangegeven e-mailadres zal JAREJO BVBA overgaan tot het voorleggen van een minnelijke schikking betreffende de aangekochte Producten binnen een termijn van maximaal 30 dertig dagen.

De aansprakelijkheid van JAREJO BVBA is in elk geval beperkt tot de waarde van de aangekochte Producten.

8.2 De Klant is zelf aansprakelijk voor vergissingen in het reserveringsproces, zoals het opgeven van een verkeerd e-mailadres, het aanduiden van een verkeerde hoeveelheid Producten of eigenschappen van de Producten.

 1. Bijzondere voorwaarden: aanwezigheid en orde van reservatie

De klant dient tien minuten voor het tijdstip van de reservatie aanwezig te zijn. Wanneer de klant niet aanwezig is op het gereserveerde tijdstip kan de baan weggegeven worden.

 1. Persoonsgegevens

Voor het verwerken en uitvoeren van de reservering heeft JAREJO BVBA een aantal persoonlijke gegevens nodig. De gegevens die bij een reservering worden verzameld, worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van JAREJO BVBA die de Klant op de Website (www.activ1.be) kan vinden.

 1. Wijziging Algemene Verkoopsvoorwaarden

JAREJO BVBA houdt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment en zonder verwittiging te wijzigen.

De Klant kan van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn bij elke reservering terugvinden op de Website.

 1. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van JAREJO BVBA gevestigd is, bevoegd en is het Belgisch recht steeds van toepassing.

Activ Tongeren

012 23 33 43
Rutterweg 63, 3700 Tongeren